Durmak Yok TÜRGEV'le Devam!

Durmak Yok TÜRGEV'le Devam!
İki üniversitenin istediği 167 dönüm araziyi, “Hayati önemi var” diye reddeden hükümet, yönetiminde Bilal Erdoğan’ın olduğu TÜRGEV’i kıramadı!..İstanbul Tuzla’da daha önce iki üniversitenin istediği 167 dönüm araziyi,...

İki üniversitenin istediği 167 dönüm araziyi, “Hayati önemi var” diye reddeden hükümet, yönetiminde Bilal Erdoğan’ın olduğu TÜRGEV’i kıramadı!..

İstanbul Tuzla’da daha önce iki üniversitenin istediği 167 dönüm araziyi, “Hayati önemi var” diye reddeden hükümet, yönetiminde Bilal Erdoğan’ın olduğu TÜRGEV’i kıramadı!..

CHP’li Kadir Gökmen Öğüt’ün, Maliye Bakanlığı’na ait 120 dönümlük arazinin 57 dönümünün, TÜRGEV’e tahsis edildiği iddiaları üzerine meclise taşınan Tuzla’daki arazinin “tahsis” hikâyesi açıklığa kavuştu. Maliye Bakanlığı’nın 1.1 milyona TÜRGEV’e tahsis edildiğini açıkladığı arazinin, CHP’li Öğüt’ün açıkladığı rakamın neredeyse üç katı büyüklüğündeki arazinin daha önce iki üniversite tarafından talep edilmesine karşın, “Hayati öneme sahip alan” denilerek verilmediği ortaya çıktı. TARAF’ın ulaştığı belgelere göre olay şöyle gelişti: Tuzla İlçesi Aydınlı mahallesindeki 120 dönümlük iki parsel, 1990 yılında, Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) tahsis edildi. Tuzla Belediyesi 2003 yılında, bir parsellik alan olmak üzere, TSE alanı dışında kalan kısmı talep etti. Bu talep, “Alan üzerinde TSE’nin yatırım programı var” denilerek reddedildi.

TİCARET ÜNİVERSİTESİ DE ARAZİYİ İSTEDİ

2007 yılında ise, Yeditepe Üniversitesi, TSE’ye tahsisli iki parsel üzerindeki alanın büyük kısmının atıl vaziyette bulunduğunu belirtti. Rektör Ahmet Serpil imzasıyla gönderilen dilekçede, 3539 parsel numaralı arazideki 120 metrekarelik alan üzerinde “Teknokent” yapılması amacıyla alanın kendilerine tahsisini talep edildi. TSE, “Alan yaşamsal öneme sahip” diyerek Valiliğe ret yönünde görüş bildirdi ve arazi verilmedi. Yeditepe Üniversitesi’nin ardından bir talep de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden geldi. Üniversite 2010 yılında, belediyelerle yazışmalar yaptıklarını ve alanın “üniversite arazisi” olarak tahsis edilmesinde bir sakınca olmadığı görüşünü Maliye Bakanlığı’na iletti. Beş parseldeki yaklaşık 167 dönüm alan için 49 yıllığına irtifak hakkı talep eden İstanbul Ticaret Üniversitesi, hazırladıkları fizibilite raporlarını da bakanlığa sundu. Bakanlık ise cevabında, alanın TSE’ye tahsisli olmasını ve alan içerisinde bulunan kısmın orman olması nedeniyle olumsuz görüş bildirdi. Araziyle ilgili talepler bununla da sınırlı kalmadı. Bir talep de 2011 yılında, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden geldi. Belediye, etrafı çevrili araziyi, “kamu yararı” gözetilerek yeşil alan olarak değerlendirilmesi için tahsis talebinde bulundu. Valilik bu talebe de olumsuz yanıt verdi.

TÜRGEV İSTEYİNCE KAPILAR AÇILDI

Yıllarca kendisi için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, kendisine tahsis edilen arazilerin boş kısımları için tahsise ve irtifak hakkına müsaade etmeyen TSE, devreye TÜRGEV girince kapılarını açtı. 2012 yılında imzalanan “Ön İzin Sözleşmesine” göre, 167 dönümü bulan arazi, “eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılması amacıyla” TÜRGEV’e verildi. Maliye Bakanlığı’nın İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yazıda, 167.457.63 metrekarelik alanın eğitim hizmetlerinde kullanılması amacıyla TÜRGEV’e 1 milyon 175 bin liraya verildiği bildirildi. Bu kararla, iki üniversitenin istediği ancak “Hayati öneme sahip” denilerek verilmeyen araziler, TÜRGEV’e verilmiş oldu. Ön sözleşmeye göre ayrıca, TÜRGEV’e verilen arazinin Kadir Gökmen Öğüt’ün açıkladığı gibi 57 dönüm değil, 167 dönüm olduğu da ortaya çıkmış oldu.