Doğan Grubu’ndan İhale Yasağı Açıklaması

Doğan Grubu’ndan İhale Yasağı Açıklaması
Doğan Grubu, dün ve bugün bazı basın kuruluşlarında yer alan "Doğan Grubu'na İhale Yasağı" şeklindeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.Doğan Grubu adına Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu...

Doğan Grubu, dün ve bugün bazı basın kuruluşlarında yer alan "Doğan Grubu'na İhale Yasağı" şeklindeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Doğan Grubu adına Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Dün ve bugün bazı basın kuruluşlarının "Doğan Grubu'na İhale Yasağı" şeklindeki maksatlı ve yanıltıcı haberleriyle ilgili gerçek durumu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

2010 yılında ortaklık ilişkimizi sona erdirdiğimiz Petrol Ofisi A.Ş. hakkında 2009 yılında gerçekleştirilen bir işlemle ilgili kamu ihalelerinden yasaklama kararı verilmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde hakim ortak sıfatıyla söz konusu yasaklama kararı holding şirketimizi de kapsamıştır. Bu kararla ilgili gerekli yasal süreç devam etmektedir.

Bu süreç içinde ve Danıştay'ın tarafların karar düzeltme talebini reddetmesi sonucunda konunun tekrar görüşülmesi için yerel mahkemeye döndüğü aşamada OMV Petrol Ofisi A.Ş. tarafından verilen "lehimize olan ilk kararda direnilmesi" talebi yerel mahkemece kabul görmüş, yani yerel mahkeme ihale yasağının iptal edilmesi yönündeki ilk kararında direnmiştir. Bu emsal kararda olduğu gibi, salt Petrol Ofisi A.Ş.'nin ortağı olmamız sebebiyle muhatap olduğumuz ihale yasağı ile ilgili olarak şirketimiz hakkında da mahkemece aynı yönde karar verileceğini beklediğimizi belirtmek isteriz.

Kaldı ki, bu yasaklama kararı sadece faaliyet alanı itibarıyla hiçbir kamu ihalesine girmeyi planlamayan holding şirketimiz Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile ilgili olup, hiçbir Grup şirketimizi etkilememekte, kapsamamaktadır. Bu nedenle, Grubumuzun bütününe yönelik bir yasaklamayı çağrıştıran haberler tamamen maksatlı ve yanlıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."