Halk TV Canlı Yayın
Birleşik Metal-İş üyelerine hapis
İşten atmalara karşı yürüyüş yapan Oyak Renault işçilerine 5 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Oyak Renault fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılmalarını protesto eyleminde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan Birleşik Metal-İş üyelerine 5’er ay hapiscezası verildi.

Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Mart 2016’daki eyleme ilişkin kararında “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmayı” gerekçe olarak açıklarken, sendika “Kolluk kuvvetleri ve yargının kişi hak ve özgürlüklerinin en temel unsurlarından olan sendikal hakları koruması gerekirken, tüm hukuk kurallarına aykırı olarak engellemesinin hiçbir meşru açıklaması bulunmamaktadır” dedi.