Yemek Bedeline Yüzde 6 Zam!

Devlet memurundan alacağı asgari yemek bedeline yüzde 6 zam yaptı.Gıda piyasasında fiyatlar aracılar nedeniyle “Roket Atar” hızıyla yükselirken devlet memurundan bu yıl alacağı asgari öğle yemeği bedeline yüzde 6 zam yaptı....

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Yemek Bedeline Yüzde 6 Zam!

Devlet memurundan alacağı asgari yemek bedeline yüzde 6 zam yaptı.

Gıda piyasasında fiyatlar aracılar nedeniyle “Roket Atar” hızıyla yükselirken devlet memurundan bu yıl alacağı asgari öğle yemeği bedeline yüzde 6 zam yaptı. Memurlardan bu yıl en az 1.12 TL yemek bedeli alınacak. En yüksek devlet memurları ise öğle yemeği için asgari 4.33 TL erecek.

Maliye Bakanlığı’nın 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirleyen, geçen yıla ait rakamları güncelleyen Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği yayınlandı. Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsadı.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak asgari miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az şu tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacak.

Memurlardan; 15 Ocak 2016'dan 14 Ocak 2017 tarihine kadar Ek göstergesiz görevlerde bulunanlar 1,12 TL, 1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar 1,87 TL, 2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar 2,29 TL, 3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar 2,95 TL, 4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar 3,90 TL, 4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlar 4,33 TL asgari yemek bedeli verecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücretleri 2.425 TL kadar (2.425 TL dahil) olanlardan 1,34 TL, aylık brüt söyleşme ücretleri 4.090 TL kadar (4.090 TL dahil) olanlardan 2,29 TL, aylık brüt sözleşme ücretleri 5.650 TL kadar (5.650 TL dahil) olanlardan 4,11 TL, aylık brüt sözleşme ücretleri 5.650 TL üzerinde olanlardan 5,19 TL asgari yemek bedeli alınacak.

ANKA