Rekabet Kurulu'ndan Obilet'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Obilet hakkında otobüs biletlerine yönelik bilet satışlarında komisyon oranını aşırı olarak belirlediğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Yayınlanma:
Güncelleme: 05 Temmuz 2022 17:03
Rekabet Kurulu'ndan Obilet'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri AŞ'ye otobüs biletlerine yönelik bilet satışlarında komisyon oranını aşırı olarak belirlediği tespiti üzerine soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulundu. Bu kapsamda yapılan açıklama şöyle:

"Obilet Bilişim Sistemleri AŞ'nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini; otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi."

Rekabetin korunması hakkındaki kanunun ilgili maddeleri

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar başlığı altındaki bölümde yer alan 4. madde şöyle:

“Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.”

"Hâkim durumun kötüye kullanılması” başlıklı 6. maddede "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır” deniliyor.

KAYNAK: ANKA