Merkez Bankası'ndan 'Enflasyon' Açıklaması

Merkez Bankası, enflasyonla mücadelenin "kolektif bir çaba" gerektirdiğini, kendisinin de 2016 yılında enflasyonla mücadele konusunda "üzerine düşeni yapmaya" devam edeceği sözünü verdi.Merkez Bankası, enflasyon hedefinde "belirgin...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Merkez Bankası'ndan 'Enflasyon' Açıklaması

Merkez Bankası, enflasyonla mücadelenin "kolektif bir çaba" gerektirdiğini, kendisinin de 2016 yılında enflasyonla mücadele konusunda "üzerine düşeni yapmaya" devam edeceği sözünü verdi.

Merkez Bankası, enflasyon hedefinde "belirgin sapma" nedeniyle, hükümete sapmanın nedenlerini anlatan bir mektup verdi. Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin olarak sapması durumunda Merkez Bankası’nın sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 5 hedefine karşın, 2015 yılında enflasyon, yüzde 76.2 gibi büyük bir sapmayla yüzde 8.81 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'e hitaben yazdığı mektupta, son yıllarda yaşanan önemli dış şoklara rağmen, uygulanan politika çerçevesinin enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayı sınırlı seviyelerde tutabildiği belirtildi.

"Gelinen noktada fiyat istikrarına ulaşıldığını ifade etmek mümkün değildir. Enflasyon hedeflemesinde elde edilen on yıllık tecrübe enflasyonla mücadelenin kolektif bir çaba gerektirdiğini gösterdi" denilen mektupta, şu saptamaya yer verildi:

"Kamu gelirler ve ücret politikaları ile gıda fiyatlarına dair yapısal unsurlar enflasyonla mücadelenin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, basiretli borçlanmaya yönelik makroihtiyati önlemler de dengeli

büyümeye katkı vermek yoluyla enflasyonla mücadele için elverişli bir zemin oluşturuyor. Dolayısıyla, enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak indirilebilmesi için bütün kurumların son yıllarda gösterilen çabayı kararlı bir duruşla sürdürmesi önem taşıyor."

"Merkez Bankası 2016 yılında enflasyonla mücadele konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" vaadiyle devam eden mektupta, son dönemlerde çekirdek enflasyonun birikimli kur gelişmelerine bağlı olarak hedefin oldukça üzerinde seyretmesi ve asgari ücrete dair gelişmeler enflasyon beklentilerinde kayda değer bir bozulmaya neden olduğuna dikkat çekildi.

Merkez Bankası'nın fiyatlama davranışlarını yakından izlediği ve enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla geniş faiz koridoru çerçevesinde uygun sıkılık derecesini ayarladığı da vurgulanan mektupta, "Küresel oynaklıkların önemini koruduğu mevcut konjonktürde esnek bir politika çerçevesi ve çok boyutlu araç zenginliği para politikasının etkililiğini artırıyor. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde enflasyona dair yukarı yönlü riskler dikkatle izlenecek ve 2016 yılında tüm politika araçları enflasyonu

düşürmek amacıyla kullanılacak" denildi.

Hedeflemeler başladığından bu yana hiç tutturulamadı

Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine başladığı 2006 yılında bu yana enflasyon hedeflerinin hiç tutturulamadığı dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın açık hedeflemeye geçtiği 2006 yılında yüzde 5 hedef koymasına karşılık, gerçekleşme yüzde 94 sapma ile 9.7 oldu.

Enflasyon hedefindeki sapma 2007 yılında yüzde 110 oldu. Hedefteki sapmanın en yüksek olduğu yıl ise 2008 oldu. 2008 yılında hedef yüzde 4 olarak belirlenmesine karşılık, yıl sonunda enflasyon yüzde 152 sapma ile yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

Küresel finansal krizin etkili olduğu 2009-2010 yıllarında ise enflasyon hedeflerindeki sapmalar negatif oldu. Krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında enflasyon hedefinde sapma yüzde -13.3, 2010 yılında ise yüzde -1.5 oldu. Enflasyon hedefindeki sapma oranları, 2011'den itibaren sırasıyla yüzde 8, yüzde 24 ve yüzde 48 oldu.