Gübre Satışında Çok Önemli Düzenleme

Gübre satışı için yeni düzenleme geliyor. Bundan böyle, gübre satan kişi veya firmalar resmi bir belge almak zorunda. 'Gübre Dağıtıcılık Belgesi' adı verilen belge ile gübre satışlarının denetim altına alınması planlanıyor.Gübre...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Gübre Satışında Çok Önemli Düzenleme

Gübre satışı için yeni düzenleme geliyor. Bundan böyle, gübre satan kişi veya firmalar resmi bir belge almak zorunda. 'Gübre Dağıtıcılık Belgesi' adı verilen belge ile gübre satışlarının denetim altına alınması planlanıyor.

Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere, her bir satış noktası için Gübre Dağıtıcılık Belgesi alması zorunluluğu getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, her bir satış noktası için Gübre Dağıtıcılık Belgesi alması zorunlu kılındı. Bunun için kişiler iş yerinin bulunduğu il müdürlüğüne, vergi levhasının fotokopisi ve dilekçeyle müracaat edecek.

Müracaatlar il müdürlüğünce değerlendirilecek. Başvurusu uygun görülenlere Gübre Dağıtıcılık Belgesi iki nüsha olarak düzenlenecek. İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilecek, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilecek. İl müdürlükleri, güncel dağıtıcı listesini her yıl ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirecek.

3 AY İÇERİSİNDE BELGELERİN ALINMASI GEREKİYOR

Üreticiler, Gübre Dağıtıcılık Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla piyasaya ürün arz edecekler, ancak, tarımsal üretim yapan/yaptıranlar ile hammadde olarak kullanan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ürün satabilecekler.

Dağıtıcılar, Bakanlık tarafından adına lisans belgesi düzenlenmiş firmaların, tescil belgeli ürünlerini piyasaya arz edecek.

Üreticiler üzerinde tescil numarası ve parti numarası yer almayan ambalajlarla piyasaya ürün arz edemeyecek. Ürün ambalajlarının uyarılar bölümünde "Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir" ibaresi yer alacak.

Halen gübre satışı yapan gerçek ve tüzel kişiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Gübre Dağıtıcılık Belgesi alması zorunluluğu getirildi.

Üreticilerin de getirilen yeni düzenlemelere bugünden itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlaması gerekiyor.