• Zafer Çağlayan’dan ince servet hesabı

  31 Aralık 2014 - 07:07
  Zafer Çağlayan’dan ince servet hesabı

  Emine Kaplan / Cumhuriyet – TBMM Soruşturma Komisyonu’nun mal varlıklarını “orantısız” bulan bilirkişi raporuna itiraz eden 3 eski bakan Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış, bununla yetinmeyerek komisyona mal varlıklarıyla ilgili ek açıklama gönderdi. İki oğlunun mal varlığı kaynağını düğün takıları olarak açıklayan Çağlayan, Kaan’ın düğününe 4 bin 500, Ahmet’in düğününe ise 5 bin kişinin katıldığını, çiçek yerine Van depremine 359 bin liralık bağış yapılmasının düğüne olan ilgiyi ve gelen hediyelerin büyüklüğünü gösterdiğini kaydetti. Daha önce piyanoyu zamanında mal beyanında bildirdiğini söyleyen Çağlayan, bu kez “ev eşyası” olduğu gerekçesiyle piyanoyu bildirmediğini belirtti.

  3 bakan, avukatları aracılığıyla komisyona sundukları ek açıklamada malvarlıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:
  EGEMEN BAĞIŞ
  3 eve yeni açıklama: Ankara Dikmen’deki taşınmaz başka bir taşınmazın satışından elde ettiğimiz gelirle alınmıştır. Satmış olduğumuz daire 2011 yılında satılmış, ancak tapu devri 2013 yılında yapılmıştır. Söz konusu daire ile olan zilyetlik ilişiği 2011 yılında kesilmiş ve yeni taşınmazda ikamete başlanmıştır. (Eski evden taşındığına ilişkin telefon nakil ve elektrik aboneliği sözleşmeleri komisyona sunuldu.) Bilirkişi raporunda açıklanması istenen diğer bir taşınmaz Konur Sokak’ta bulunan dairedir. Söz konusu daire annesi Güler Bağış adına kayıtlı iken annesinin arzusu ile Egemen bağış ve ağabeyi arasında yarı yarıya paylaştırılmış ve tapu devirleri yapılmıştır. Diğer konut ise taksitle alınmıştır.
  ZAFER ÇAĞLAYAN
  Soruşturma reşit çocuklarımı kapsayamaz: Soruşturma önergesinin Ekonomi Bakanlığı görevinin yütürüldüğü süre ile sınırlı olduğu, ayrıca 3628 sayılı yasanın 5. maddesi uyarına alınan yasanın kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine, velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevherat ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleri ile bunların kaynakları borçları ve sebeplerinin mal bildirimine konu teşkil edeceği, reşit olan çocuklara ilişkin yukarıda belirtilen değerlerin ise mal bildiriminin konusunu teşkil etmeyeceğini belirtiyoruz.
  Aylık geliri 40 bin TL: Eylül 2013 tarihi itibarıyla milletvekili maaşı 13 bin 393 TL, emeklilik maaşı 6 bin 973 TL, bakanlık dönemindeki ilgili aylık yurtdışı Başbakanlık harcırahı 3 bin 525 TL, temsil ödeneği olarak 383 TL olmak üzere kendisine aylık net ödeme 24 bin 276 TL’dir. Ayrıca mal bildirimlerinde de görüldüğü üzere, çeşitli hesaplardan aylık katılım gelirlerinin ortalama 15 bin TL olduğu anlaşılacaktır. Bu katılım geliri dahil edildiğinde aylık net geliri yaklaşık 40 bin TL’dir.
  Piyano çelişkisi: Piyano bedeli olarak ödenen 40 bin Avro’nun TL karşılığı 106 bin TL’dir. Buna göre söz konusu piyanonun müvekkilimin aylık net gelirinin 5 katının altında olması nedeniyle mal bildirimine konu teşkil etmeyeceği açıktır. Kaldı ki müvekkilim düzenli olarak verdiği tüm mal bildirimlerinde ev eşyalarını göstermemiştir. Piyanoyu da ev eşyası kapsamında değerlendirerek mal bildiriminde belirtmemiştir.
  Van bağışı düğünü açıklıyor: (Çağlayan’ın çocukları Salih Kaan Çağlayan’ın tapu harcı 174 bin ve 700 bin olan 2 ev, Ahmet Çağan Çağlayan’ın tapu harçları 275 bin 277 bin ve 713 bin TL olan 3 ev almasına ilişkin iddialar) Çağan Çağlayan’ın düğün tarihi olan 28 Ekim 2011 ve Kaan Çağlayan’ın düğün tarihinin ise 12 Nisan 2013 olduğu dikkate alındığında mal edinimlerinin düğünlerinden sonra olduğu açıkça görülmektedir. Çağan Çağlayan’ın düğününe yaklaşık 5 bin kişi katılmış olup düğün töreninde davetliler tarafından önemli miktarda altın, mücevherat, döviz ve TL cinsinden hediyeler gelmiştir. Taşınmazların finansmanı bundan sağlanmıştır. (…) Müvekkilim ve oğlu davetlilere düğüne çiçek göndermemelerini, çiçek paralarını Van depremzedeleri için açılan yardım hesabına yatırmalarını istemişti. Bu istem sonucu davetlilerin bir kısmı düğüne çiçek göndermek yerine Van depremzedeleri için açılan hesaba, düğüne gönderecekleri çiçek yerine 359 bin TL para yatırmışlardır. Buradan da görüleceği üzere davetliler tarafından yapılan çiçek bedeli karşılığı yardımın bile boyutu bu düğüne olan ilgiyi ve düğüne gelen hediyelerin büyüklüğünün açıklamasıdır.
  Kaan’ın evinin parası kardeşinden: Kaan Çağlayan’ın Ankara Mühye’de satın aldığı tapu harcı 174 bin olan taşınmazın (Çağlayan’ın sunduğu belgelere göre düğünden önce 29 Ağustos 2012’de alınmış gözüküyor) bedeli kardeşi Çağan Çağlayan tarafından banka kanalından ödenmiştir. Bu para da yukarıda izah edilen (düğün takıları) kaynaklarından sağlanmıştır.
  Altının gerçek değeri İstanbul’da veriliyor: Altınların İstanbul’da bozdurulmasına gelince bilindiği üzere kuyumculuk sektörünün merkezi İstanbul’dur. Belirli miktarın üzerindeki mücevheratın Ankara’da bozdurulmasının zorluğu ve gerçek değerini bulamaması düşüncesiyle altın ve mücevherat İstanbul’da bozdurulmuştur.
  MUAMMER GÜLER
  Bakanlık öncesi soruşturulamaz: İçişleri Bakanlığı’nı yürüttüğüm süre öncesinde benim, eşimin, oğlum ve kızımın mal varlıklarının ve buna dair işlemlerin incelenerek soruşturmaya dahil edilmesi ile yorum getirilmesi mümkün değildir. Bilirkişi; söz konusu raporunda, benim ve aile fertlerimin malvarlığına ilişkin incelemesini, bakanlık görevini yürüttüğüm süre ile sınırlı tutması gerekirken buna uyulmamıştır.
  Valilik döneminde 1.2 milyon TL: Önceki dilekçelerimizde son 11 yıllık görevlerim sırasında maaş dışında elde edilen gelirler sayılmıştır. Milletvekili seçilene kadar geçen sürede elde edilen gelirlere ait tablo ekte sunulmuştur. Bu miktarlara emekli ikramiyesi, İdareciler Vakfı emeklilik ödentisi, satılan bir gayrimenkulün bedeli, kira ve faiz gelirleriyle, 3.5 yıllık milletvekili ve emekli maaşları eklendiğinde; bu gelirlerimden aile fertlerime katkı yapabilecek seviyede bir gelir düzeyine sahip olduğum açık bir şekilde görülebilecektir. Komisyona 2003-2009 yılları arasında yaptığı valilik görevi sırasında 1.2 milyon lira gelirinin olduğu belirtildi.

  YORUMLAR