Uğur Dündar

Uğur Dündar

Yazarın Diğer Yazıları

Uçak hediye eden ülkeden uçak hibe edilen ülkeye!..

Yıl 1934…

19 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin manşete taşınan haberinde, Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk’ün İran Şahı Pehlevi’ye hediye edilmek üzere bir uçak hazırlattığı duyuruluyor..

Osman Yalçın’ın “Türk Hava Harp Sanayi Tarihi” başlıklı doktora tezinde de ülkemizde üretilen ilk Fledgling marka, 1401 Kuyruk No.lu uçağın İran Şahı’na hediye edildiği belirtiliyor.. Atatürk Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Ahmet Özgiray’ın, “İngiliz Belgeleri Işığında Türk-İran Siyasi İlişkileri” isimli makalesinde, Eskişehir’de buluşan İran Şahı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir uçağın hava gösterisini izledikleri ve daha sonra da bu uçağın Şah’a hediye edildiği ifade ediliyor..

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan ve bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan kararnameden de Pilot Yüzbaşı Enver Akoğlu ile Makinist Nihat Efendi’ye, uçağı İran’a götürebilmeleri için pasaport ve harcırah verildiği anlaşılıyor. .

★★★

Cumhuriyet ile birlikte “Türk Mucizesi” olarak tanımlanan, eşi görülmedik bir kalkınma hamlesi yapan ve uçak hediye eden ülke konumuna yükselen Türkiye, aradan geçen uzun yıllar sonrasında uçak hibe edilen ülke durumuna geliyor!…

Uğur Dündar’ın yazısı

Yazarın Diğer Yazıları