Tuba Emlek

Tuba Emlek

Yazarın Diğer Yazıları

Soruştur (ma), Kovuştur (ma), Yargıla (ma)

Soruşturmak hukuk dilinde nedir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yetkili mercilerin suç şüphesinden haberdar olmasından iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma“ denir.

Kovuşturmak hukuk dilinde nedir?

Aynı Kanuna gör, iddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye “kovuşturma” denir.

Yargılamak hukuk dilinde nedir?

Yargıcın bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinleyerek sonuca varmasına “yargılama” denir.

Yargı bağımsız ve tarafsız veya Türk Milleti adına taraflı olarak ve onun haklarını korumak için çalışıyorsa SORUŞTURMA anlam kazanır ve savcı gerek görürse iddianame hazırlanarak KOVUŞTURMA‘ya geçilir. İddianameyi kovuşturmayı yürüten savcı hazırlar ve yargılanıp karar verilmesi için mahkemeye, yargıçlara sevk eder ve YARGILAMA başlar.

HUKUK VESAYET ALTINA ALINMIŞSA…

Hukuk sistemi vesayet altına alınmışsa, bu kavramlar aynı kalmak şekliyle sonundaki heceleri ayrılarak işler. Söylenişleri aynı olsa da anlamları değişir. Aralarına boşluklar girer ve SORUŞTUR (MA) – KOVUŞTUR (MA) – YARGILA (MA) şeklini alırlar.

Peki, bu boşluklar böylesine önemli kavramları nasıl değiştirebilir, bu boşlukları nasıl adlandırabiliriz?

Racon hukuk dilinde nedir?

Racon’un hukuk dilinde yeri yoktu(r).

Osmanlının son yıllarında İstanbul’da peydahlanan kabadayılar sokaklarda ve bazı yerlerde naralar atar, haraçlar alır, kafasına göre adalet uygulardı. Bu kabadayılar genellikle Türk, Rum ve Arnavutlardan oluşurdu. Bu kabadayıların en ünlüleri Kasımpaşa semtinden çıkardı. “Kasımpaşalı” olarak dilimize girişi bu yüzdendir. RACON, bu kabadayıların hava atma, fiyaka, korku salma emir verme takıntısı olarak başlamış, günümüzde Soruştur ile ma ekini, Kovuştur ile ma ekini, Yargıla ile ma ekini ayıran boşlukları oluşturan Kabadayı takıntısı olarak, hukuk sistemimizin içine etmiştir.

Yazarın Diğer Yazıları