• Son seçim anketinde büyük sürpriz

  07 Şubat 2015 - 09:56
  Son seçim anketinde büyük sürpriz

  2015 genel seçim sonuçlarına ilişkin tahminler 7 Haziran seçimleri için geri sayımın başlamasıyla artış gösterdi Son olarak  Gezici Araştırma Şirketi’nin anketinde AKP’nin oy oranı yüzde 39.8 olararak bildirildi. 

  MUHALEFET YÜKSELİŞTE AKP DÜŞÜŞTE

  Türkiye haziran ayında yapılacak genel seçimlere kilitlenmeye başladığı son dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması sonrası partinin başına geçen Ahmet Davutoğlu’nun ilk seçim deneyimini yaşayacağı 7 Haziran için anket şirketleri farklı rakamlar açıklamaya devam ediyor.

  Gezici Araştırma Şirketi, son anketlerde  AKP’nin oy oranını yüzde 39.8 olarak bildirdi.

  CHP’NIN OY ORANI YÜZDE 29.6

  Ankette, AKP’deki düşüşün aksine muhalefet kanadındaki yükseliş dikkat çekiyor. CHP’nin oy oranını yüzde 29.6 olarak gösteren Gezici, MHP’yi de 17.3 olarak gösterdi.

  HDP YÜZDE 10 BARAJININ ALTINDA

  Ankette 7 Haziran seçimlerine parti olarak gireceğini açıklayan HDP’nin oy oranı ise yüzde 7.3 olarak belirlendi.

  İŞTE GEZİCİ ARAŞTIRMA ŞİRKETİ’NİN YAPTIĞI ANKETİN TAM METNİ

  ANKET SONUÇLARI VE RAPOR

  2014 Yerel seçim sonuçlarını Türkiye genelini en yakın bilen Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici son anketini açıkladı, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 17 – 18 Ocak 2015 tarihlerinde, TÜİK örneklem verileri dikkate alınarak Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 32 il ve 225 ilçede bunlara bağlı 259 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 3.600 katılımcıyla, hanede yüz yüze görüşme metoduyla bu araştırmayı Gezici Araştırma aylık kamuoyu yoklaması amacıyla yapmıştır.

  Örneklemin seçilmesinde, tesadüfi örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

  Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde  % 1,5’dir.

  GÖRÜŞLER

  Yüzde

  EVET OLUMLU BULUYORUM

  23,3

  HAYIR OLUMSUZ BULUYORUM

  45,3

  Kararsızlar

  31,4

  Toplam

  100

  Tablo 1. incelendiğinde başbakanın Fransa’daki yürüyüşe katılmasına ilişkin bireylerin %23,3’ü evet olumlu buluyorum, % 45,3’ü ise hayır olumsuz buluyorum ve % 31,4’ü kararsız olduğu gözlenmiştir.

  Başbakanın Fransa’daki Yürüyüşe Katılma Durumu ile Hissettikleri Görüşe İlişkin Dağılım

  Murat Gezici; Başbakanın Fransa’daki yürüyüşe katılmasını olumsuz bulanların % 29,8’i dindar, % 25,2’si muhafazakar, % 39 Milliyetcilerdir. Bu yürüyüş Ak Parti / AKP tabanında karşılık bulmadı tam aksine tabanında tepki buldu.

   

  Tablo 2. 2015 Seçimleri Bugün Yapılsa, Hangi Partiye Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

  AKP

  39,8

  CHP

  29,6

  MHP

  17,3

  HDP

  7,3

  SP

  2,7

  DP

  0,4

  BBP

  2,0

  DSP

  0,3

  ANADOLU PARTİSİ

  0,4

  DİĞER

  0,2

  Toplam

  100

  Tablo 2. 2015 Seçimleri bugün yapılsa hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım

  % 39,8’i AKP, % 29,6’sı CHP, 17,3’ü MHP ve % 7,3 HDP seçeneği ile yüzdelik dilimde üst sıralarda yer almaktadır.Buna karşılık % 2,7’si SP, %2,0’ı BBP, % 0,4’Anadolu Partisi.

  Tablo 3. AK Parti / AKP’ye 2011’de Oy Vermiş Fakat 2015 Milletvekili Seçiminde Oy Vermem Diyenlerin Nedenlerine İlişkin Dağılım

  Yüzde (%)

  YOLSUZLUKTAN DOLAYI

  54

  HÜKÜMET-CEMAAT GERİLİMİ

  13

  17 ARALIK OPERASYONU

  6,7

  SEVMİYOR-BEĞENMİYOR

  6,7

  KÜRT POLİTİKASI

  5

  DİNİ KULLANMASI

  5

  ZAMLAR

  5

  LİDER DEĞİŞİKLİĞİ

  1,7

  FRANSA YÜRÜYÜŞÜ

  3

  Toplam

  100

   

  Tablo 3. AKP’ye 2011’de oy vermiş fakat 2015 milletvekili seçiminde oy vermem diyenlerin nedenlerine ilişkin % 54’ü yolsuzluktan dolayı seçeneği ile dağılımda en yüksek orana sahip olurken bunu %15 oranı ile hükümet-cemaat gerilimi takip etmektedir.Buna karşılık % 1,7’si lider değişikliği, % 3’ü Fransa yürüyüşü olarak sonuçlanmıştır.

   

  Tablo 4. 2015 Genel Seçimlerde CHP’ye Oy Verilip Verilmeyeceğine İlişkin Dağılım, Önemli ayrıntı bu soru CHP Seçmenlerin dışındaki seçmenlere sadece soruldu!

  Yüzde (%)

  EVET

  28,5

  HAYIR

  52

  BELKİ VERİRİM

  19,5

  Toplam

  100

  Tablo 4’e göre, 2015 Genel seçimlerde CHP’ye oy verilip verilmeyeceğine ilişkin dağılım da %28,5’i evet , % 52’ i hayır ve % 19,5’i belki veririm şeklinde sonuçlanmıştır. Genel olarak şöyle diyebiliriz CHP seçmenleri dışındaki vatandaşların % 48’i CHP oy verebilirim diyor.

  Tablo 5. 2015 Genel Seçimlerinde MHP’ye Oy Verip Verilmeyeceğine İlişkin Dağılım

  Önemli ayrıntı bu soru MHP Seçmenlerin dışındaki seçmenlere sadece soruldu!

  Yüzde (%)

  EVET

  27,2

  HAYIR

  40,2

  BELKİ VERİRİM

  32,6

  Toplam

  100

  Tablo 5, 2015 MHP’ye oy verip verilmeyeceğine ilişkin dağılım da % 27,2’si evet derken % 40,2’si hayır demiştir ve % 32,6’sı belki veririm şeklinde tercih yapmıştır. Genel olarak şunu diyebiliriz MHP Seçmenin dışındaki seçmenlerin % 59.8’i MHP oy verebilir.

  Tablo 6. 2015 Genel Seçimlerinde AKP’ye Oy Verip Verilmeyeceğine İlişkin Dağılım

  Önemli ayrıntı bu soru AKP Seçmenlerin dışındaki seçmenlere sadece soruldu!

  Yüzde (%)

  EVET

  12,3

  HAYIR

  70,8

  BELKİ VERİRİM

  16,9

  Toplam

  100

  Tablo 6. 2015 Ak Partiye / AKP’ye oy verip verilmeyeceğine ilişkin dağılım da % 12,3’ü evet derken % 70,8’i hayır demiştir ve % 16,9’u belki veririm şeklinde tercih yapmıştır. Genel olarak şunu diyebiliriz Ak Parti Seçmenin dışındaki seçmenlerin % 29,2’i AKP’ye oy verebilir.

  Tablo 7. Katılımcıların Herhangi Bir Kamudan, Devletten, Dernek, Vakıf v.s. Yerlerden Yardım Alıp Almadığına İlişkin Dağılım

  Yüzde

  EVET

  24,6

  HAYIR

  74,2

  Cevap Yok

  1,2

  Toplam

  100

  Tablo 7, katılımcıların herhangi bir dernek , vakıf v.s. yerlerden yardım alıp almadığına ilişkin dağılım da %24,6’sı evet yardım alıyorum diyor, % 74,2’si hayır derken % 1,2’si cevapsız kalmıştır. 4 seçmenden biri yardım alıyor.

  Tablo 8. Herhangi Bir Kamudan, Devletten, Dernek, Vakıf. v.s. Yardım Alanların Aldıkları Yardımdan Dolayı AKP’ye Oy Vermelerinde Etki Yapıp Yapmayacağına İlişkin Görüşler

  Yüzde (%)

  EVET

  36,8

  HAYIR

  38,5

  KISMEN EVET

  24,7

  Toplam

  100

  Tablo 8. Herhangi bir kamudan, Devletten, dernek ,vakıfv.s.yardım alanların aldıkları yardımdan dolayı AKP’ye oy vermelerinde etki yapıp yapmayacağına ilişkin % 36,8’i evet derken, % 38,5’i hayır demiştir ve % 24,7’si kısmen evet (çekimser) olarak sonuçlanmıştır.

  Yardım alanların %88,5’i AKP’ye oy vermiş, % 2,3’ü CHP, %3,4’ü MHP, %4.6’sı BDP / HDP’ye oy vermiş.

  Herhangi bir kamudan, Devletten, vakıf veya dernekten yardım aldığını beyan edenlerin bugün seçim yapılsa % 76,9’u AKP’ye, % 5,5’i CHP’ye, % 3,3’ü MHP’ye ve % 4,4’sı ise BDP’ye oy vereceklerini ifade etmişlerdir.

  YORUMLAR