Tuba Emlek

Tuba Emlek

Yazarın Diğer Yazıları

MESELE, O ZAMANA KADAR ÇOCUKLARI NASIL KURTARIRIZ YEĞEN…

Türk tarihine baktığınızda kaç yıllık bir toplum görürsünüz. Herkesin bildiği Sümerler, Hunlar, Göktürkler ve Osmanlı’nın Türk toplumu olduğunu hatırlasak binlerce yıllık tarihimiz var.

Türk tarihinde değişik isimlerde kurulan devletlerin hiç birinde kendi ülkesini, toplumunu yok eden hiçbir yöneticiye rastlamazsınız. Tümü önce topraklarının mevcudunu korumak sonra topraklarına yapılan saldırıları önlemek, daha sonra başkalarının topraklarına saldırmak için evrimleşmişler.

Başkalarının topraklarını almak “Emperyalist” düşüncenin tarihteki ilk süreçleridir. Osmanlı’da en üst noktaya çıkmış, Viyana kapılarına kadar gitmişiz. Yayılmacılık amacı Osmanlının yaşam şekli olmuşsa da en dikkat çekicisi özgürlük anlayışı; elde ettiği yerlerde asimilasyondan uzak kalmaya çalışmasıdır. İnanç ve kültür konusunda özgürlükçü tavrı İmparatorluğa katılan topraklarda yaşayanların Osmanlı’yı benimsemesine yetiyordu.

Kurulan onlarca Türk devletinden sonra, yıkılış nedenlerini iyi analiz eden ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyetini Laik Sosyal ve Hukuk temelleri üstüne kurdu. Bu ilkelerden uzaklaşılmadığında yurttaşlık bilinci ile sonsuza kadar yaşayacağımız bir devletimiz var.
Ancak,

Son 15 yıllık siyasi tarihimizde yurttaşlık kimliği yerine, önce ümmet, sonra partili kimliği ile sürdürülen politikalarla BEKA sorununu konuşur olduk. Bunun nedenlerini biliyoruz. Bizler laik sosyal hukuk Türkiye Cumhuriyetini koruma mücadelesini sürdürerek sorunları aşacağımızı biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, en fazla bu sürenin uzanacağı zaman 2019 seçimleridir.

Cumhuriyetimize sahip çıkmak mesele değil,

Cesareti sadece duruşunda değil, fikirlerini hiç korkmadan söyleyişinde saklı büyük usta

TUNCEL KURTİZ’in şöyleyişiyle;

MESELE, “O ZAMANA KADAR ÇOCUKLARI BU ZİHNİYETİN ELİNDEN NASIL KURTARIRIZ YEĞEN…”

Yazarın Diğer Yazıları