Özcan Yeniçeri

Özcan Yeniçeri

Yazarın Diğer Yazıları

MEB ve Müfettişlik Kurumu!

Eğitim; insan davranışını istenilen yönde değiştirme, ona nitelikli davranışlar kazandırma eylemidir. John Dewey eğitimi; ’Yaşantıyı yeniden yapılanma yoluyla değiştirme süreci’ olarak tanımlar. Rousseau ise, “Bitkiler kültürle, insanlar eğitimle biçimlenir”  der.  Danton da  “insanın ekmekten sonra en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin eğitim olduğunu” söyler.

Amerika’da temel eğitimi almayan kişilere sakat muamelesi yapılması sebepsiz değildir.
Eğitim ciddi bir iş olup; koy/kaldır, yap/boz, dene/yanılı kaldırmaz.

Sürekli eğitim, sürdürülebilir başarı aynı zamanda sürekli bir denetim ve kontrol sorunudur.

Milli Eğitimde denetimi de AKP iktidarı iş başına gelinceye kadar 170 yıllık tarihi olan teftiş kurumu yapıyordu.

Maarif Müfettişlerinin etkisizleştirilmesi!

Devamını işin sahibi olan Maarif Müfettişlerinden dinleyelim:

AKP iktidarıyla birlikte6764 sayılı yasa ile Bakanlık Maarif Müfettişliği ihdas edilerek 450-500 civarında Müfettiş mülakat ile seçildi, atamaları yapıldı. Geride 1700 civarında müfettiş denetim ve soruşturma yetkileri yasa ile alınarak illere bırakıldı. 6764 Sayılı yasa çıktığında ülkemizde 2500 civarında eğitim müfettişi vardı. Bugün 500 civarında müfettiş var.

Bu Müfettişlerce ülke çapında iş hacminin % 40’ını ancak gerçekleştirebiliyordu. Ülkemizde örgün öğretim kapsamında 70.000 okul-kurum 20 milyon öğrenci,1.100.000 personel,14 bin civarında yaygın eğitim kurumu ve 10 milyon civarında kursiyerin ve bunlara eğitim veren binlerce personel var. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bu hizmetler 450-500 müfettişle gerçekleştirilmesi imkânsızdır.

MEB, fiilen denetimsiz bir sisteme geçmiş durumdadır. Bu nedenle bütün okullar sınavları FETÖ denetim altına alabildi. Ülkenin ve eğitimin geleceği mutlaka maarif müfettişi görevlendirmesinin sağlanacağı bir düzenlemeye zorunlu kılıyor.

Denetimsizlik FETÖ’yü doğurdu!

Özel eğitim gibi bazı alanlarda ekonomik boyutu devlet tarafından sağlanan, uygulamasının ise büyük ölçüde özel sektör tarafından yürütüldüğü  dikkate alındığında denetim kaçınılmazdır. Denetimsiz sistem FETÖ’ye ve benzer bölücü unsurlara çanak tutmak anlamına gelmektedir.

Çeşitli kurslar, Temel liseler, Etüt merkezleri ve bunların dönüşümünde Müfettiş denetim ve incelemelerinin, Yurtlar (Fiziki, yangın vs. FETÖ yapılanması.) Tüm bu konuların devlet kontrolünde kalabilmesi için;  alanında yetişmiş denetim elemanına ihtiyaç vardır.  

Yönetmelik çıkmadan kılavuz ile müfettiş alımı konusunda; Eğitim-İş ve Tem-Sem Sendikaları tarafından kılavuzun yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davalarda DDDK’unca kılavuzun yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir. Şu an da hem MEB’ de görevlendirilen Bakanlık Maarif Müfettişlerinin durumları muğlak bir hale gelmiştir. DDDK’nın kararının uygulanması sonucunda da MEB Maarif Müfettişliği kadrosunda müfettiş kalmayacaktır.

Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği karar mucibince;

  1. Şu anda Maarif Müfettişliği unvanı taşıyan tüm müfettişlerin Bakanlık Maarif Müfettişliği kadrosuna alınması için gerekli kanuni düzenlemenin yapılması,
  2. Periyodik olarak Bakanlık Maarif Müfettişliği kadrosunun arttırılarak etkili bir denetim sisteminin sağlanması,
  3. Bu yapı ile Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettişlerinin üç değişik ücretlendirmeye sebep olunacağı-olunduğu, bu farklılığın Bakanlık Maarif Müfettişliğinde birleştirme yapılarak ortadan kaldırılmasının gerektiği,
  4. Müfettiş unvanlı personele denetim ve soruşturma görevlerinin geri verilmesi,

Taleplerin ilmi, ihtiyaçların karşılanması ve işin ehli tarafından yürütülmesi açısından gerekli olup; Bakanlık yetkilileri tarafından da bilinmekte olduğu; Eğitim denetimindeki dolayısıyla Eğitimdeki sıkıntıların çözümüne yardımcı olacaktır.

Eğitim düzeni hasta olan bir toplumun hiçbir sistemi sağlıklı değildir. Kısacası eğitim bir toplumun istiklal ve istikbal sorunudur.

Sayın Bakan, Savunma Bakanlığı yaparken Süleyman Şah Türbesini taşımış bunu da zafer olarak sunmuştunuz. Bugün de denetimsiz eğitim sistemiyle Türkiye bir yerlere taşınıyor. Maarif Müfettişleri konusunda gereğini yapın, tedbir alın uyarıyorum!!!

 

Yazarın Diğer Yazıları