• Madencilerin eylemi torba tasarıda değişikliği getirdi!

  Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba tasarıda yapılan son değişiklikle, maden işçilerinin maden ocağından çıkmama eylemine gerekçe oluşturan Zonguldak’taki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin imkan tanıyan düzenlemeden vazgeçildi.

  14 Kasım 2017 - 23:40
  Madencilerin eylemi torba tasarıda değişikliği getirdi!

  Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba tasarıda yapılan son değişiklikle, maden işçilerinin maden ocağından çıkmama eylemine gerekçe oluşturan Zonguldak’taki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin imkan tanıyan düzenlemeden vazgeçildi.

  Tasarıdaki, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu rahsatları ihale etmeye yetkilidir” maddesinde AKP’lilerin önergesiyle şu değişiklik yapıldı:

  TTK MADENLERİ KAPSAM DIŞINDA

  “Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

  Önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi.

  EYLEMLER ETKİLİ

  AKP kaynakları, bu değişikliğin Zonguldak ve Bartın’daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisini verdi. Muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi. Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddedildi.

  YORUMLAR