• Çalık Holding’den cevap ve düzeltme metni

  Çalık Holding, "Paradise Papers'ta Berat Albayrak ve Serhat Albayrak kardeşler de çıktı!" haberindeki iddialara cevap hakkı ve düzeltme metni göndererek yanıt verdi.

  14 Kasım 2017 - 17:40
  Çalık Holding’den cevap ve düzeltme metni

  CEVAP VE DÜZELTME METNİ

  www.halktv.com.tr web sitesinde yayınlanan “Paradise Papers’ta Berat Albayrak ve Serhat Albayrak kardeşler de çıktı!” başlıklı yayın kapsamında Şirketimiz hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verildiği ve bu durumun kamuoyu nezdinde yanıltıcı sonuçlara neden olacağı görülmüş, bu itibarla söz konusu yayınla ilgili olarak kamuoyu doğru şekilde bilgilendirilmek amacıyla Şirketimiz adına bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

  Öncelikle söz konusu yayında yer verilen hususlar temeksiz bilgilere dayalı olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Profesyonel gazetecilik anlayışından uzak ve her şeyden evvel basın ahlakı ve çalışma ilkeleri göz ardı edilerek hazırlanan söz konusu yayın ile amaçlanan Şirketimizin ticari itibarını sarsarak kamuoyu nezdinde yanlış intiba uyandırmak ve ilgili yayın vasıtasıyla siyasi çıkarımda bulunmaktadır.

  Bilindiği üzere Türkiye’de ve dünyadaki birçok uluslararası şirket gibi Şirketimiz de yurtdışı faaliyetlerini organize etmek amacı ile zaman zaman yurtdışında iştirakler kurmaktadır. Şirketimiz tarafından yurtdışında kurulan tüm şirketler mukim oldukları ülkelerin mevzuatına ve tüm uluslararası normlara uygun olarak kurulmakta olup, Şirketimizin tüm uluslararası yapılanmaları konusunda profesyonel çalışma prensiplerimizin gereği olarak dünyanın önde gelen vergi danışmanlık firmalarından hukuki mütalaalar alınmak sureti ile ilerlenmektedir. Hal böyle iken, faaliyetlerinin ve gelirlerinin önemli bir bölümü yurt dışında gerçekleşen ve uluslararası bir yapılanmaya sahip olan bir şirketin ticaret hayatının olağan dışı ve hukuka aykırı bir süreçmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

  Yayında bahsi geçen Malta ve İsveç’de mukim şirketler yukarıdaki anlayış doğrultusunda yurt dışı ticari faaliyetler gayesi ile kurulmuş ve ülkemizin de taraf olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son yıllardaki BEPS düzenlemelerine uyum kapsamında tamamen tasfiye edilmiş ve kapanmıştır. Haberde iddia edildiğinin aksine Malta ve İsveç’deki şirketler bugüne dek tek bir ticari faaliyette bulunmamış olup bu husus resmi kayıtlardan basit bir şekilde ispatlanabilecektir. Dolayısıyla en yalın ifade ile herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan bir şirketlerin o dönemde var olan tek borcu o ülkedeki ticari varlığını sürdürmesi için gerekli olan kira, ofis giderleri vb. bedellerin ödenmesinden ibaret olup ilgili şirketlerin bunun dışında herhangi bir ticari faaliyeti olmadığını bir kere daha vurgulamak isteriz.

  Her halükarda Malta ve İsveç gibi Avrupa Birliği üyesi ve OECD’nin kara listesinde bulunmayan ülkelerde yurt dışı faaliyetleri organize etmek üzere şirket kurmak veya hesap açmak yasa dışı bir işlem değildir. Şirketin yurt dışı faaliyetleri derinine incelenmeden denizaşırı yatırımlarda bulunan her şirketin otomatik olarak vergi kaçırdığını iddi etmek en hafif tabiri ile “kendini bilmezliktir”. Bu doğrultuda, kamuoyu nezdinde olumsuz intiba yaratacak gerçek dışı, maksatlı yayın ve yorumlarda Çalık Holding’e yönelik asılsız iddialarda bulunulmasını kesin olarak reddettiğimizi belirtiriz.

  İlgili haber yapılırken Şirketimiz ile herhangi bir şekilde irtibata geçilmemesi ve doğrudan başka bir gazeteden alıntı yapılmak sureti ile haberin doğruluk değerinin araştırılmadan yayınlanması haberi yapan muhabir ve Gazetenin profesyonel gazetecilikten uzak bir anlayışa sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Yine yayınlanmış olan haberde “Sayın Serhat Albayrak’ın halen Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili” olarak belirtilmesi, mevcut durumu yansıtmadığı gibi bu bilginin paylaşılması da haberin ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

  Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında binlerce kişiye istihdam sağlamak sureti ile ülkemizin ve bölge ülkelerinin gelişiminde önemli bir role sahip çıkan Çalık Holding, bugüne kadar faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde yasalara uygun şekilde ve etik değerleri gözeterek çalışmıştır ve bundan sonra da bu prensipler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

  Her türlü yasal yola başvurma hakkımızı saklı tutmakla beraber, haberde bahsi geçen iddia, yorum ve açıklamaları kesin bir dille reddettiğimizi kamuoyuna duyururuz.

  Saygılarımızla,

  Çalık Holding A.Ş.

  YORUMLAR